Krzyżacki Zespół Zamkowy

Zamek Kiszewski

Kontakt

+48 58 687 68 87

proszę wcześniej się umówić

26,5 km

Odległość od obiektu

Dane GPS

53°59’4.30″N
18°11’37.54″E

Na pograniczu Kaszub i Kociewia w malutkiej miejscowości Zamek Kiszewski w gminie Stara Kiszewa znajdują się pozostałości zespołu zamkowego z czasów świetności Zakonu Krzyżackiego. 

Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 potwierdzają, iż na ziemi kiszewskiej stał drewniany gród warowny książąt pomorskich. W 1316 roku zamek został oddany zakonowi krzyżackiemu, w zamian za dożywotnią rentę. Niedługo po nabyciu tych ziem Krzyżacy wznieśli tam silny murowany zamek obronny. Miał on zabezpieczać tę część zagarniętego Pomorza od ewentualnej napaści ze strony Polaków. Warownia składała się z dwóch członów Zamku Głównego, który stał po południowo – wschodniej stronie całego założenia obronnego oraz z Przedzamcza, zachowanego częściowo do dzisiaj. Całość stanęła na dwóch niewysokich płaszczyznach pośród obniżenia terenu zalanego wodami rzeki Wierzycy.

wiecej na www.lot-sercekaszub.pl